ZABEZPIECZ SWOJE DANE PRZED ICH UTRATĄ

Zabezpieczenie danych w domu czy w firmie to kolejny ważny krok zaraz po zapewnieniu bezpieczeństwa Twojej sieci.

Pomogę Ci stworzyć system backupu danych, szyty na miarę Twoich potrzeb. Skorzystamy do tego z odpowiednio skonfigurowanych narzędzi.

Dodatkowo, skonfigurujemy backupy baz danych które posiadasz oraz wydzielimy przestrzenie backupu danych.

Czy to w środowisku domenowym czy lokalnym, czy to na jednym komputerze czy w całej sieci, kompleksowo zajmę się wprowadzeniem w życie określonej polityki backupu danych